Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
27
2

rb
er
ed
el
se
r
Återstående batteriladdning visas av 
{
 på datapanelen.
Lagringskapaciteten för stillbilder baseras på mätbetingelser enligt CIPA-standard och 
uppspelningstiden baseras på PENTAX mätbetingelser. Vissa avvikelser kan uppträda vid 
verklig användning beroende på vald fotograferingsfunktion och fotograferingsförhållanden.
Batterinivåindikator
{
 
Tänd
: Batteriet är fulladdat.
}
Tänd
: Batteriet börjar bli svagt.
?
Tänd
: Batteriet är nästan urladdat.
?
Blinkar
: Kameran stängs av när meddelandet visats.
Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid 
(nya batterier)
Batterier
(temperatur)
Normal 
inspelning
Blixtfotografering 
Uppspelningstid
50% av 
bilderna
100% av 
bilderna
CR-V3
(23°C)
850
750
650
700 minuter
( 0°C)
560
500
410
470 minuter
AA litium-
batterier
(23°C)
750
650
550
470 minuter
( 0°C)
670
570
470
400 minuter
Laddbara batterier i AA-
storlek 
(NiMH 2500mAh)
(23°C)
560
500
440
350 minuter
( 0°C)
500
440
380
300 minuter
Alkaliska AA-
batterier
(23°C)
90
70
50
140 minuter
( 0°C)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
70 minuter
• Batteriprestanda minskar tillfälligt när temperaturen sjunker. Ha extrabatterier till hands 
och håll dem varma i fickan vid fotografering i kyla. Batterierna återfår normal prestanda 
när de återfått rumstemperatur.
• Alkaliska AA-batterier klarar i vissa fall inte att driva kamerans alla funktioner. 
Vi avråder användning utom i nödfall och för kontroll av kamerans funktion.
• Ha med extrabatterier på långa resor, vid fotografering i kyla och när många bilder ska tas.