Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
28
2

rb
er
ed
el
se
r
Vi rekommenderar nätadapter D-AC10 (säljs separat) när LCD-skärmen används under 
längre perioder och vid anslutning till dator.
1
Kontrollera att kameran är avstängd innan kontaktlocket 
öppnas.
2
Anslut kabeln på nätadaptern till DC-uttaget på kameran.
3
Anslut nätsladden till nätadaptern.
4
Plugga in nätsladden i uttaget.
Användning av nätadapter (extra tillbehör)
• Kontrollera att kameran är avstängd innan nätadaptern ansluts eller kopplas bort.
• Kontrollera att anslutningarna mellan kamera, nätadapter, nätsladdskontakt och 
vägguttag är säkra. Lossnar de medan kameran lagrar eller spelar upp data, förstörs 
SD-minneskortet och data.
• Läs handboken för nätadapter D-AC10 innan den används.
• De laddningsbara batterierna i kameran laddas inte när nätadaptern är ansluten.
1
2
3
4