Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
29
2

rb
er
ed
el
se
r
Insättning/Uttagning av SD-minneskort
Tagna bilder lagras på SD-minneskortet. Se till att kameran är avstängd före insättning/uttagning av 
SD-minneskortet (marknadsprodukt).
1
Tryck kortlockslåset i angiven 
riktning.
Kortlocket öppnas.
2
Sätt in kortet helt med 
SD-minneskortsetiketten vänd 
mot LCD-skärmen.
3
Stäng kortlocket.
Tryck in SD-minneskortet en gång för att ta ut.
• Ta inte ut SD-minneskortet medan åtkomstlampan är tänd.
• Formatera nya SD-minneskort. Formatera också SD-minneskort som använts i andra 
kameror. Information om hur du formaterar kortet finns i avsnittet "Formatera SD-
minneskortet" (s.162).