Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
30
2

rb
er
ed
el
se
r
Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort
• SD-minneskortet har skrivskyddsmöjlighet. 
Ställs brytaren på LOCK (Låst) skyddas befintliga 
data och det går inte att spela in nya data, radera 
befintliga data eller formatera kortet.
• Var försiktig vid uttagning av SD-minneskortet omedelbart efter användning av kameran 
eftersom kortet kan vara varmt.
• Ta inte ut SD-minneskortet och stäng inte av kameran medan data sparas på kortet, när 
bilder spelas upp eller när kameran är ansluten till en dator via USB-kabeln, då data kan 
förloras och kortet skadas.
• Bocka inte SD-minneskortet och utsätt det inte för slag. Skydda det från vatten och 
förvara det svalt.
• Ta inte ut SD-minneskortet under formatering. Det kan skadas och bli oanvändbart.
• Data på SD-minneskortet kan raderas under nedanstående förhållanden. 
PENTAX tar inget ansvar för data som raderats om
(1) SD-minneskortet misskötts av användaren.
(2) SD-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
(3) kortet inte använts under en längre tid.
(4) kortet skjuts ut eller batteriet tas ut medan data på kortet spelas in eller läses.
• SD minneskortet har begränsad livslängd. Används det inte under en längre tid kan data 
på kortet bli oläsbara. Säkerhetskopiera regelbundet viktiga data till en dator.
• Undvik att använda eller förvara kortet där det finns statisk elektricitet eller elektriska störfält.
• Undvik att förvara kortet i direkt solljus och där det kan utsättas för snabba temperatur-
)förändringar eller kondensation.
• Information om passande SD-minneskort finns på PENTAX hemsida. Du kan också 
vända dig till närmaste PENTAX kundservicecenter.
• Formatera nya SD-minneskort. Formatera även SD-minneskort som används med 
andra kameror. 1Formatering av SD-minneskort (s.162) 
Skrivskydd