Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
31
2

rb
er
ed
el
se
r
Välj antal pixlar (storlek) och kvalitetsnivå (datakompression) för bilderna i enlighet med hur 
du avser använda de bilder du tagit.
Bilder med större inspelat format eller mer E är klarare vid utskrift. Det antal bilder som kan 
tas (det antal bilder som kan spelas in på ett SD-minneskort) blir mindre med större 
filstorlekar.
Kvaliteten hos det tagna fotot eller utskrivna kopian beror på bildkvaliteten, 
exponeringskontrollen, skrivarens upplösning och andra faktorer. Du behöver därför inte 
välja högre pixelantal än vad som är nödvändigt. 
R (1536×1024) räcker t.ex. för att skriva 
ut i vykortsstorlek. Ställ in inspelat format och kvalitetsnivå efter hur du tänker använda 
bilderna.
Markera lämpligt antal inspelade pixlar och kvalitetsnivå för bilder på menyn [A Inspelning].
1
Inställning av antal pixlar (s.109)
1
Inställning av kvalitetsnivå (s.110)
 
Inspelade pixlar, kvalitetsnivå och ungefärlig bildlagringskapacitet
• I tabellen ovan anges ungefärlig bildlagringskapacitet och inspelningstid vid användning 
av ett 128 Mbyte SD-minneskort.
• Uppgifterna ovan kan variera beroende på motiv, fotograferingsbetingelser, 
fotograferingsfunktion, SD-minneskort m.m.
Inspelade pixlar och kvalitetsnivå
Kvalitetsnivå
Antal pixlar
RAW
C
Bäst
D
Bättre
E
Bra
P
(3008×2008)
11
(3008×2000)
34
70
117
Q
(2400×1600)
51
96
161
R
(1536×1024)
106
173
271