Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
32
2

rb
er
ed
el
se
r
På- och avslagning av kameran
1
Sätt strömbrytaren i läget [PÅ].
Kameran sätts på.
Sätt strömbrytaren i läget [AV] för att stänga 
av kameran.
• Stäng alltid av kameran när den inte används.
• Strömmen stängs automatisk av om man inte gör något under en given tid. 
(Standardinställningen är 1 minut)(s.169)