Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
33
2

rb
er
ed
el
se
r
Startinställningar
Första gången kameran slås på efter inköpet, visas bilden “Startinställningar” på 
LCD-skärmen. Följ anvisningarna nedan vid inställning av språk på LCD-skärmen samt 
datum och klockslag. När inställningarna väl gjorts, behöver de inte ställas in igen när 
kameran slås på.
Man kan välja språk för menyer, felmeddelanden från följande: engelska, franska, tyska, 
spanska, italienska, svenska, holländska, ryska, koreanska, kinesiska (traditionell och 
förenklad) och japanska.
1
Tryck på fyrvägsknappen (5).
2
Markera språk med 
fyrvägsknappen (
2345).
Förinställt språk är engelska.
3
Tryck på 4-knappen.
Inställning av språk
OK
English
New York
DST
Initial Settings
OK
Cancel
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français