Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
34
2

rb
er
ed
el
se
r
4
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Markören flyttas till [W].
5
Välj stad med fyrvägsknappen (45).
6
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Pekaren flyttar till [DST] (sommartid).
7
Välj O (On, På) eller P (Off, Av) med fyrvägsknappen (45).
8
Tryck på 4-knappen.
Bilden för inställning av datum och klockslag visas.