Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
35
2

rb
er
ed
el
se
r
Ställ in aktuellt datum och klockslag och visningsformat
1
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Ramen flyttas till [mm/dd/åå].
2
Markera datumformat med 
fyrvägsknappen (
23).
3
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Ramen flyttas till [24h].
4
Välj 24h (24-timmarsvisning) eller 12h (12-timmarsvisning) med 
fyrvägsknappen (
23).
5
Tryck på fyrvägsknappen (5)
Ramen flyttas tillbaka till [Datumformat].
6
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Ramen flyttar till [Datum].
Inställning av datum och klockslag
OK
dd/mm/åå 24h
2005
/
01
01 /
00 : 00
Datumformat
Datumjustering
Datum
Tid
OK
Återta
24h
00 : 00
OK
OK
Återta
dd/mm/åå
2005
/
01
01 /
Datumformat
Datumjustering
Datum
Tid