Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
37
2

rb
er
ed
el
se
r
Montering av objektiv
Du kan använda alla kamerans exponeringsfunktioner om du använder DA-, D FA-, FA J- 
och andra objektiv med bländarläge s (auto). Vissa funktioner är begränsade om inte 
objektivet är inställt på s (auto). Se även “Anmärkningar om [Användning av bländarring]” 
(s.180). Andra objektiv och tillbehör kan inte användas med fabrikens standardinställningar. 
Ställ in anpassade funktionsinställningar för att tillåta exponering vid användning 
av bländarring. (s.100)
1
Kontrollera att kameran är avstängd.
2
Ta bort kamerahuslocket (
) och 
objektivfattningslocket (
).
Placera objektivet med fattningen uppåt så att 
området runt fattningen skyddas efter 
demonteringen.
3
Rikta upp de röda punkterna på 
kameran och objektivet och vrid 
objektivet medsols tills det 
klickar.
Kontrollera efter montering att objektivet sitter 
fast. Kontrollera också att objektivets röda 
punkter är uppåt och att objektivinfästningen 
inte flyttar sig i sidled.
Stäng av kameran innan objektivet sätts på eller tas av för att förhindra oväntad 
objektivinställningar.
1
2
1
2