Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
38
2

rb
er
ed
el
se
r
4
Tryck in delarna vid pilarna och ta 
bort objektivlocket.
Håll objektivspärren (
) nedtryckt och vrid 
objektivet motsols när du vill ta av objektivet.
• Kamerahuslocket (
) skyddar mot repor och damm under transport. 
“Kamerahuslock K” säljs separat och har en låsfunktion.
• Vi påtar oss inte ansvaret för olyckor, skador och defekter som uppkommit p.g.a. 
användning av objektiv av andra fabrikat.
• Kamerahuset och objektivfattningen har objektivinformationskontakter och en 
AF-kopplare. Smuts, damm och korrosion kan leda till problem med elsystemet. 
Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa.
3
3
1