Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
39
2

rb
er
ed
el
se
r
Justering av sökardioptri
Justera sökaren till din syn.
Skjut reglaget för dioptrijustering åt sidan om det är svårt att se bilden i sökaren klart.
Reglaget kan skjutas från –2,5 m
-1
 till +1,5 m
-1
.
1
Titta genom sökaren och rikta 
kameran mot ett väl upplyst motiv. 
Skjut sedan reglaget för 
dioptrijustering åt höger eller 
vänster.
Justera reglaget tills AF-rutan i sökaren är skarp.
Ögonmusslan är fäst på sökaren när kameran 
lämnar fabriken. Dioptrijustering kan göras med 
ögonmusslan monterad. Det är dock lättare med 
avtagen ögonmussla, så som visas ovan. Dra ena 
sidan av ögonmusslan F
N
 utåt och mot dig för ta 
av den så som visas till höger.
AF-ruta