Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
3
Grundfunktioner
I detta kapitel förklaras grundfunktionerna för fotografering genom 
att sätta funktionsratten på bildprogram (autobildprogram eller 
normalläge - blixt av) för att säkerställa lyckade bilder.
För information om avancerade funktioner och inställningar, se kapitel 
4 och framåt.
Elementär fotografering  .................................................................. 42
Val av lämpligt inspelningsläge för motiv  ..................................... 47
Användning av zoomobjektiv  ......................................................... 48
Användning av inbyggd blixt .......................................................... 49
Andra fotograferingsfunktioner ...................................................... 53
Uppspelning av stillbilder  ............................................................... 63
Anslutning av kameran till videoapparat ....................................... 70
Bildbehandling med filter ................................................................ 71
Radering av bilder ............................................................................ 73
Utskriftsinställningar (DPOF) .......................................................... 79
Utskrift med PictBridge  ................................................................... 83