Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
42
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Elementär fotografering
Hur man håller kameran vid fotografering är viktigt.
• Håll kameran stadigt med båda händerna.
• Tryck ned avtryckaren mjukt när bilden tas.
Hantering av kameran
• För att undvika att kameran skakar, stöd dig eller kameran mot ett stadigt föremål som 
t.ex. ett bord, ett träd eller en vägg.
• Även om det finns individuella skillnader mellan fotografer, är slutartiden för handhållen 
kamera generellt 1/(brännvidd ×1,5). Den är t.ex. 1/75 sek. för en brännvidd på 50 mm 
och 1/150 sek. för 100 mm. Stativ bör användas vid längre slutartider än så.
• Vid fotografering med teleobjektiv, bör man använda ett stativ som är tyngre än 
kamerans och objektivets sammanlagda vikt för att undvika skakningsoskärpa.
Horisontellt
Vertikalt