Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
43
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Så här ställer du in kameran så att den väljer optimala inställningar utifrån motivets belysning, 
avstånd och rörelse.
1
Sätt funktionsväljaren på I.
Kameran väljer det bästa inspelningsläget för 
motivet.
1
Val av lämpligt inspelningsläge för motiv (s.47)
2
Ställ fokuseringsväljaren på =.
Autofokusfunktionen ställs in. (s.118)
Låta kameran välja optimala inställningar