Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
45
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
6
Titta på inspelade bilder på LCD-
skärmen.
Bilden visas i en sekund på LCD-skärmen 
efter exponering (direktgranskning).
Du kan radera bilden under 
direktgranskningen genom att trycka på 
knappen i.
1
Inställning av visningstid (s.170)
1
Radering av bilder (s.73)
1
Överexponeringsvarning (s.160) 
Radera
Radera
Radera
AVTRYCKARENS FUNKTION
Avtryckaren har två lägen.
Trycks den ned halvvägs (första läget), tänds ikonerna i sökaren och på datapanelen 
och autofokussystemet arbetar. Trycks den ned helt (andra läget), tas bilden.
• Tryck ned avtryckaren mjukt så att kameran inte skakar när du fotograferar.
• Öva på att trycka ned avtryckaren halvvägs så att du lär dig var första läget är.
• Sökarikonerna förblir tända medan avtryckaren trycks ned. De förblir tända i ung. 
10 sekunder (standardvärde) efter det att avtryckaren släppts. (s.20)
Inte nedtryckt
Halvvägs nedtryckt
(första läget)
Helt nedtryckt
(andra läget)