Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
46
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Autofokusmekanismen har vissa begränsningar. Fokusering kan vara svårt vid fotografering 
under nedanstående förhållanden (a till f). Dessa gäller även för manuell fokusering med 
fokusindikatorn ] i sökaren.
Sätt fokuseringsväljaren på \ och ställ in skärpan manuellt med hjälp av sökarens 
mattskiva om motivet inte kan fokuseras automatiskt. (s.126)
(a) Motiv med mycket låg kontrast som t.ex. vita väggar i fokuspunktsområdet.
(b) Motiv som inte reflekterar särskilt mycket ljus inom fokuspunktsområdet.
(c)  Motiv som förflyttar sig fort.
(d)  Motiv framför reflekterat ljus, starkt motljus (ljus bakgrund)
(e)  Om vertikala eller horisontella linjemönster finns inom fokuspunktsområdet.
(f)  Flera motiv i för- och bakgrunden inom fokuspunktsområdet.
Svåra motiv för autofokusering
Motivet är eventuellt inte fokuserat även om ] (fokusindikatorn) visas när (f) ovan gäller.