Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
47
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Val av lämpligt inspelningsläge för motiv
Kameran väljer och ställer in den bästa funktionen när I (autobildprogram) 
på funktionsratten är inställd mot markeringen.
Välj U (normalläge), = (porträtt), s (landskap), q (makro), \ (rörligt motiv), 
.
(kvällsporträtt), a (blixt AV) med funktionsratten om önskad bild inte spelas in.
Programmen är som följer.
I (Autobildprogram)
Väljer automatiskt bland programmen normalläge, porträtt, 
landskap, makro och rörligt motiv.
U
(Normalläge)
Den grundläggande fotograferingsfunktionen.
=
(Porträtt)
Det bästa programmet för porträttfotografering.
s
(Landskap)
Fördjupar skärpeområdet, framhäver konturen och mättnaden hos 
träd och himlen och ger en klar bild.
q
(Makro)
Du kan ta livfulla närbilder av blommor.
\
(Rörligt motiv)
Du kan ta skarpa bilder av motiv som rör sig snabbt, t.ex. 
sportbilder.
.
(Kvällsporträttt)
Bilder av människor mot ett kvällslandskap och i skymning.
a
(Blixt AV)
Den inbyggda blixten är avaktiverad. Andra inställningar är 
desamma som i normalläge (U).
Rattindikering