Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
3
• Ta med informationen om den världsomfattande serviceorganisationen som följer 
med apparaten. Den är bra att ha om du råkar ut för problem utomlands.
• Kontrollera att kameran fortfarande fungerar om du inte använt den på länge. 
Speciellt bör du göra detta innan du ska ta viktiga bilder (t.ex. på bröllop och under resor). 
Bilder kan inte garanteras om inspelning, uppspelning och överföring av data till dator inte 
är möjlig på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet (SD-minneskortet), m.m.
• Tvätta inte produkten med organiska lösningsmedel, t. ex. thinner eller bensin 
innehållande alkohol.
• Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon 
där temperaturen kan bli mycket hög.
• Förvara inte kameran tillsammans med konserveringsmedel och kemikalier. 
Förvaring i hög temperatur och hög fuktighet kan göra att höljet deformeras. 
Ta ut kameran ur fodralet och förvara den på torr och välventilerad plats.
• Kameran är inte vattentät och ska inte användas i regn eller där den kan bli våt.
• Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, stötar och tryck. Skydda kameran mot 
vibrationer från motorcyklar, bilar och båtar med en kudde.
• Kameran kan användas i temperaturer mellan 0°C och 40°C.
• LCD-skärmen kan mörkna i höga temperaturer men återgår till normalt när 
temperaturen sjunker.
• LCD-skärmen reagerar långsammare vid låga temperaturer. Det är en egenskap hos 
flytande kristaller och inte något fel.
• Regelbundna kontroller rekommenderas varje eller vartannat år så att prestanda 
upprätthålls.
• Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondensation inuti och utanpå kameran. 
Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturskillnaden 
mellan kameran och omgivningen minskats.
• Undvik kontakt med skräp, lera, sand, damm, vatten, giftiga gaser och salt som gör 
att kameran kan gå sönder. Torka av regn och vattendroppar.
• Se “Försiktighetsåtgärder vid användning av SD-minneskort” (s.30) beträffande 
SD-minneskortet
• Använd blåsbälg eller borsta bort damm från objektiv och sökare. 
Blås aldrig med tryckluft då objektivet kan skadas.
• Tryck inte för hårt på LCD-skärmen. Den kan gå sönder eller fungera felaktigt.
Att tänka på