Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
48
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Användning av zoomobjektiv
Förstora motivet (tele) eller fotografera ett bredare område (vidvinkel) med ett zoomobjektiv. 
Justera det till önskad storlek och ta bilden.
1
Vrid zoomringen åt höger eller 
vänster.
Vrid zoomringen medsols för tele och motsols 
för vidvinkel.
• Ju lägre tal som visas för brännvidden, desto större bildvinkel och omvänt ju högre tal, 
desto större förstoring.
• Motorzoomsfunktioner (låsning av motivstorlek, snabbzoom och autozoomeffekt) 
fungerar inte med denna kamera.
Vidvinkel
Tele