Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
49
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Användning av inbyggd blixt
Använd nedanstående procedurer för att ta en bild i svag belysning eller motljus eller när du 
vill använda den inbyggda blixten manuellt.
Den inbyggda blixten fungerar bäst på ett avstånd av ung. 0,7 m till 4 m. Ofullständig 
exponering och skuggning kan inträffa vid användning på mindre avstånd än 0,7 m. 
(Detta avstånd varierar en aning beroende på objektiv och inställd känslighet. (s.149))
Användning av inbyggd blixt
B
Auto Blixtexponering
Kameran analyserar automatiskt omgivande belysning och den 
inbyggda blixten fälls upp och avfyras automatiskt vid behov. 
(Blixten avfyras inte när så inte behövs även om den är uppfälld.)
b
Man. Blixtexponering
Avfyrar blixten manuellt. Blixten avfyras när den är uppfälld, inte 
annars.
C
Auto blixt+Anti Rödaögon 
Redu.
En röda ögon-reduceringslampa tänds automatiskt före 
autoblixten.
D
Manuell blixt+Anti 
Rödaögon Redu.
Avfyrar blixten manuellt. En röda ögon-reduceringslampa tänds 
automatiskt före manuell blixt.
Manuell avfyrning (Blixt På) används oavsett vilken blixtfunktion som är vald och du 
trycker på K-knappen så att blixten fälls ut manuellt.
Kompabilitet hos inbyggd blixt och objektiv
Vinjettering (omgivande delar är skuggade p.g.a. brist på ljus) kan inträffa beroende på 
det objektiv som används och inspelningsförhållandena. Vi rekommenderar att en 
testbild tas för att bekräfta detta.
1
DA-, D FA-, FA J-, FA- och F-objektivs kompatibilitet med den inbyggda blixten 
(s.151)
• När den inbyggda blixten används ska motljusskyddet tas av före fotografering.
• Den inbyggda blixten avfyras med full styrka för objektiv där det saknas möjlighet 
att ställa bländarringen på s (Auto).