Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
50
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Tryck på {-knappen.
Fn-menyn visas.
2
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Blixtalternativen visas.
3
Välj en blixtfunktion med 
fyrvägsknappen (
45).
4
Tryck på 4-knappen två gånger.
Kameran är klar för fotografering.
1
Ställ funktionsväljaren på IU=q eller ..
2
Tryck sedan ned avtryckaren 
halvvägs.
Blixten fälls upp när den behövs och laddas. 
När den är fulladdad visas b på LCD-
skärmen, datapanelen och i sökaren. 
(s.17, s.20, s.22)
Ställa in blixtfunktion
När funktionsväljaren står på e, b, c, a 
eller p, B och C visas i grått och inte kan 
väljas.
Automatisk avfyrning BC (Automatisk uppfällning)
200
200
200
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå
OK
OK
OK
OK
Auto Blixtexponering
Auto Blixtexponering
Blixtfunktion
Blixtfunktion
Auto Blixtexponering
Blixtfunktion