Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
51
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Tryck ned avtryckaren helt.
Bilden tas.
4
Tryck ned blixten enligt bilden.
1
Tryck på knappen K.
Den inbyggda blixten fälls up och börjar 
laddas. Manuell blixt (blixt PÅ) används 
oavsett vald blixtfunktion. När blixten är 
fulladdad visas b på datapanelen och i 
sökaren. (s.17, s.20, s.22)
2
Tryck ned avtryckaren helt.
Blixten avfyras och bilden tas.
3
Fäll in blixten genom att trycka på den.
Tryck på K-knappen medan blixten är uppfälld för att växla mellan automatisk och 
manuell blixt (blixt PÅ). När Auto är valt visas E på datapanelen.
Manuell avfyrning (Blixt PÅ) 
b
D
Tryck på K-knappen medan blixten är 
uppfälld för att växla mellan automatisk och 
manuell blixt när fotograferingsläge I, U, 
=
, s, q, \ eller . är valt.