Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
52
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Foton som tas med blixt i mörk omgivning resulterar ofta i att ögonen ser röda ut på fotot. 
Fenomenet, som vanligen kallas “röda ögon”, orsakas av att ljuset från den elektroniska blixten 
reflekteras i ögats näthinna. Röda ögon inträffar därför att pupillerna utvidgas i mörker.
Detta fenomen kan inte undvikas, men dessa åtgärder kan vidtas för att bekämpa det.
• Gör miljön ljusare vid fotografering.
• Ställ in vidvinkel och fotografera på närmare avstånd vid användning av zoomobjektiv.
• Använd en blixt som stöder röda-ögonreducering.
• Använder man en fristående blixt, kan man placera blixten så långt från kameran som möjligt.
Röda ögon-reduceringsfunktionen på denna kamera reducerar röda ögon-fenomenet genom 
att avfyra blixten två gånger. Med denna funktion avfyras förblixten precis innan slutaren 
utlöses. Detta minskar utvidgningen av pupillerna. Huvudblixten avfyras sedan när pupillerna 
är mindre, varvid fenomenet reduceras. För att använda denna funktion, ställ in C (automatisk 
röda ögon-reduceringsblixt) i bildprogrammet eller D (manuell röda ögon-reduceringsblixt) 
i andra program för blixtfunktion.
I dagsljus eliminerar blixten skuggor när en porträttbild tas där personens ansikte är i 
skuggan. När blixten används på detta sätt, kallas det dagsljussynkronisering. Blixten 
avfyras manuellt vid fotografering med dagsljussynkronisering.
 
Fotografering (autobildprogram)
1 Kontrollera att blixten är uppfälld och att blixtfunktionen b (manuell avfyrning) är vald. 
(s.51)
2 Kontrollera att blixten är fulladdad.
3 Ta bilden.
Användning av röda ögon-reduceringsblixt
Dagsljussynkronisering
Om bakgrunden är för ljus, kan bilden överexponeras.
Utan dagsljussynkronisering
Med dagsljussynkronisering