Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
54
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
2
Tryck på fyrvägsknappen (2).
Skärmen med frammatningsalternativ visas.
3
Använd fyrvägsknappen (45) för 
att välja 
j.
4
Tryck på 4-knappen två gånger.
Kameran är klar för fotografering.
5
Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.
Autofokussystemet arbetar. Fokusindikatorn ] visas i sökaren när motivet är i fokus.
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Enbilds Exponering
Enbilds Exponering
Exponeringssätt
Enbilds Exponering
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Seriebilds Exponering
Seriebilds Exponering
Exponeringssätt
Seriebilds Exponering