Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
55
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
6
Tryck ned avtryckaren helt.
Bilder tas kontinuerligt så länge avtryckaren hålls nedtryckt. Ta bort fingret från 
avtryckaren för att avbryta seriebildstagningen.
Inställningarna för flerbildstagning sparas när strömmens slås av. Visa Fn-menyn igen 
och ställ in 9 (enbildstagning) för att avbryta flerbildstagning.
Denna kamera har två slags självutlösare: g och r.
1
Montera kameran på ett stativ.
Ställ in [2 (antal inspeln seriebild)] i [Antal inspeln bilder]på menyn [A Anpassning]. 
Antalet inspelningsbara seriebilder (buffertutrymme) visas när avtryckaren trycks ned 
halvvägs. (s.100)
• Skärpan ställs in varje gång slutaren utlöses om fokusfunktion l (enkel inställning) 
är vald. (s.122)
• Skärpeinställningen sker kontinuerligt när funktionsväljaren står på e, b, c eller a 
och fokusfunktionen k (kontinuerlig inställning) är vald eller om bildprogrammet \ 
(rörligt motiv) är valt. Observera att slutaren utlöses även om skärpan inte hunnit ställas 
in helt.
• Om den inbyggda blixten används, kan slutaren inte utlösas förrän blixten är helt 
laddad. Funktionen kan anpassas till att medge slutarutlösning innan den inbyggda 
blixten är klar. (s.147)
Fotografering med självutlösare
g
Slutaren utlöses efter ca. 12 sekunder. Använd självutlösarfunktionen för att själv komma 
med på fotot.
r
En spegel fälls upp omedelbart efter det att avtryckaren tryckts ned. Slutaren utlöses efter 
ca. två sekunder. Använd denna funktion för att undvika kameraskakning när avtryckaren 
trycks ned.