Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
57
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Skärmen med frammatningsalternativ visas.
4
Använd fyrvägsknappen (45) för 
att välja 
g eller r.
5
Tryck på 4-knappen två gånger.
Kameran är klar för fotografering.
6
Kontrollera i sökaren att det motiv 
du vill fotografera befinner sig i 
bilden och tryck sedan ned 
avtryckaren halvvägs.
Fokusindikatorn []] visas när motivet är i fokus.
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Enbilds Exponering
Enbilds Exponering
Exponeringssätt
Enbilds Exponering
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Sj
Självutl
lvutlösare (12 sek)
sare (12 sek)
Exponeringssätt
Självutlösare (12 sek)