Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
4
SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN ............................................................. 1
OM KAMERAN .................................................................................................. 1
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERIANVÄNDNING ......................... 2
Att tänka på........................................................................................................ 2
INNEHÄLL ......................................................................................................... 4
Bruksanvisningen .............................................................................................. 9
Innan kameran tas i bruk
11
L
 Egenskaper............................................................................................. 12
Innehållet i kartongen............................................................................................. 13
Kamerans delar....................................................................................................... 14
Kamera ............................................................................................................ 14
Ikoner på LCD-skärmen................................................................................... 16
Indikationer i sökaren....................................................................................... 20
Datapanelikoner............................................................................................... 22
Förberedelser
23
Fastsättning av rem................................................................................................ 24
Insättning av batterier ............................................................................................ 25
Batterier ........................................................................................................... 26
Batterinivåindikator .......................................................................................... 27
Ungefärlig bildlagringskapacitet och uppspelningstid (nya batterier)............... 27
Användning av nätadapter (extra tillbehör)...................................................... 28
Insättning/Uttagning av SD-minneskort ............................................................... 29
Inspelade pixlar och kvalitetsnivå .................................................................... 31
På- och avslagning av kameran ............................................................................ 32
Startinställningar .................................................................................................... 33
Inställning av språk .......................................................................................... 33
Inställning av datum och klockslag .................................................................. 35
Montering av objektiv............................................................................................. 37
Justering av sökardioptri....................................................................................... 39
Grundfunktioner
41
Elementär fotografering ......................................................................................... 42
Hantering av kameran ..................................................................................... 42
Låta kameran välja optimala inställningar........................................................ 43
Val av lämpligt inspelningsläge för motiv ............................................................ 47
Användning av zoomobjektiv ................................................................................ 48
Användning av inbyggd blixt................................................................................. 49
Användning av inbyggd blixt ............................................................................ 49
INNEHÄLL