Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
59
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Slutaren kan utlösas med en fjärrkontroll. Du kan välja mellan h (fjärrkontroll) och i 
(tre sekunders fördröjning) för fotografering med fjärrkontroll.
1
Montera kameran på ett stativ.
2
Tryck på {-knappen.
Fn-menyn visas.
Fotografering med fjärrkontroll
(fjärrkontroll F: säljs separat)
h
Slutaren utlöses omedelbart efter det att avtryckaren på fjärrkontrollen trycks in.
i
Slutaren utlöses tre sekunder efter det att avtryckaren på fjärrkontrollen trycks in.
200
200
200
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå