Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
60
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Tryck på fyrvägsknappen (2).
Skärmen med frammatningsalternativen 
visas.
4
Använd fyrvägsknappen (45) för 
att välja 
h eller i.
Självutlösarlampan blinkar och visar att 
kameran väntar på fjärrkommando. 
5
Tryck på 4-knappen två gånger.
Kameran är klar för fotografering.
6
Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.
Autofokussystemet arbetar. Fokusindikatorn ] visas i sökaren när motivet är i fokus.
• Man kan inte fokusera med fjärrkontrollen i standardinställningar. Fokusera först 
motivet innan fjärrkontrollen används. Man kan ställa in [AF med fjärrkontroll] på [På] i 
den anpassade funktionen. (s.100)
• När fjärrkontrollen används, fälls inte blixten upp automatiskt även om den är inställd 
på B (automatisk avfyrning). Fäll upp blixten manuellt först. (s.51)
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Fj
Fjärrutl
rrutlösnings Enhet
snings Enhet
Exponeringssätt
Fjärrutlösnings Enhet