Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
62
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Använd spegellåsfunktionen om kameran skakar när kabelströmbrytare (extra tillbehör) eller 
fjärrkontroll (extra tillbehör) används.
När avtryckaren trycks ned, fälls spegeln upp och slutaren utlöses efter två sekunder om 
2-sekunders självutlösare används. Skakningsoskärpa undviks med denna metod.
Följ anvisningarna nedan för att fotografera med spegellås.
1
Montera kamera på ett stativ.
2
Använd {-knappen och fyrvägsknappen (2) för att välja 
[
r (2-sek. självutlösare)]. (s.55)
3
Ställ in skärpan på motivet.
4
Tryck ned avtryckaren helt.
Tryck ned avtryckaren helt. Spegeln fälls upp och bilden tas två sekunder senare. 
AE-låset aktiveras med exponeringsvärdet omedelbart innan spegeln fälls upp.
Användning av spegellåsfunktion för att förhindra 
kameraskakning