Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
63
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Uppspelning av stillbilder
Inspelade stillbilder kan spelas upp med kameran.
1
Tryck på Uppspelningsknappen 
Q
 när en bild tagits.
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
Uppspelning av bilder
Använd det medföljande programmet PENTAX PHOTO Browser 2.1 för att spela upp 
med en dator. Se bruksanvisningen för PENTAX PHOTO Browser 2.1/PENTAX PHOTO 
Laboratory 2.1.
100-0046
100-0046
100-0046