Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
64
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
2
Tryck på fyrvägsknappen (45).
4
: Föregående bild visas.
5
: Nästa bild visas.
Bilder kan roteras motsols 90° åt gången. Detta gör bilder som tagits vertikalt lättare att se.
1
Tryck på Uppspelningsknappen 
Q
 när en bild tagits.
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
2
Tryck på fyrvägsknappen (3).
Bilden roteras
 90°
 motsols varje gång man 
trycker på knappen.
Rotera bilder
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK