Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
65
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Tryck på 4-knappen.
Bildrotationsinformationen sparas.
Bilder kan förstoras upp till 12 gånger vid visning.
1
Tryck på Q-knappen och välj en 
bild med fyrvägsknappen (
45).
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
Förstoring av uppspelade bilder
100-0046
100-0046
100-0046