Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
66
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
2
Vrid e-ratten åt höger (mot y).
Bilden förstoras vid varje kalibrering och kan 
förstoras till 12 ggr originalet. Vrid åt vänster 
(mot f) för att gå tillbaka.
Tryck på 4-knappen för att återgå till 
originalstorleken.
Tryck på fyrvägsknappen (2345) i 
zoomvisningen för att ändra bildområdet.
Nio bilder kan visas samtidigt på LCD-skärmen.
Den första kalibreringen på e-ratten är 1,2 ggr. Detta kan ändras i menyn [Mag to Strt Zm 
Plyb] i [A Anpassning]. (s.101)
Niobildersvisning
2 0
.
×2 0
.
×