Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
67
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Tryck på Q-knappen.
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
2
Vrid e-ratten åt vänster (mot f).
Upp till nio tumnagelbilder kan visas på 
samma gång. Tryck på fyrvägsknappen 
(2345) för att välja en bild. En rullningslist 
visas till höger på skärmen. Välj en bild i 
nedersta raden och tryck på fyrvägsknappen 
(3) så visas nästa nio bilder.
[?] visas för en bild som inte kan visas.
3
Vrid e-ratten åt höger (mot y
eller tryck på 
4-knappen.
En helskärmsbild av vald bild visas.
100-0046
100-0046
100-0046
Välj & Radera
100-0046
Rullningslist
Ram
100-0046
100-0046
100-0046