Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
5
Andra fotograferingsfunktioner ............................................................................ 53
Flerbildstagning ............................................................................................... 53
Fotografering med självutlösare ...................................................................... 55
Fotografering med fjärrkontroll (fjärrkontroll F: säljs separat) .......................... 59
Användning av spegellåsfunktion för att förhindra kameraskakning................ 62
Uppspelning av stillbilder ...................................................................................... 63
Uppspelning av bilder ...................................................................................... 63
Förstoring av uppspelade bilder ...................................................................... 65
Niobildersvisning.............................................................................................. 66
Bildspel ............................................................................................................ 68
Anslutning av kameran till videoapparat.............................................................. 70
Bildbehandling med filter....................................................................................... 71
Radering av bilder .................................................................................................. 73
Radering av enstaka bild ................................................................................. 73
Radering av alla bilder ..................................................................................... 74
Radering av valda bilder (vid niobildersvisning) .............................................. 75
Låsa bilder mot radering (lås) .......................................................................... 77
Utskriftsinställningar (DPOF) ................................................................................ 79
Skriva ut enstaka bilder ................................................................................... 79
Inställningar för alla bilder................................................................................ 81
Utskrift med PictBridge.......................................................................................... 83
Inställning av överföringsfunktioner ................................................................. 84
Anslutning av kameran till skrivaren ................................................................ 85
Utskrift av enstaka bilder ................................................................................. 86
Utskrift av alla bilder ........................................................................................ 88
Utskrift av bilder med DPOF-inställningar........................................................ 90
Koppla bort kameran från skrivaren................................................................. 90
Menyreferens
91
Användning av knappfunktionerna....................................................................... 92
Inspelning ........................................................................................................ 92
Playback (Uppspelning)................................................................................... 94
Användning av menyer .......................................................................................... 96
Hur menyer används ....................................................................................... 96
Inställningsalternativ i menyn [A Inspelning].................................................. 98
Inställningsalternativ i menyn [Q Uppspelning] ............................................. 98
Inställningsalternativ i menyn [H Inställning]................................................... 99
Inställningsalternativ i menyn [A Anpassning]............................................... 100
Användning av Fn-menyn.................................................................................... 102
Inspelning ...................................................................................................... 102
Uppspelning................................................................................................... 103
Användning av funktionsratten........................................................................... 104