Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
68
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Alla inspelade bilder på CD-minneskortet kan spelas upp i följd. Använd menybilden på 
LCD-skärmen för att starta kontinuerlig uppspelning.
1
Tryck på Q-knappen och välj den 
bild som ska visas först med 
fyrvägsknappen (
45).
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
2
Tryck på {-knappen.
Fn-menyn visas.
Bildspel
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå