Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
69
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Startskärmen visas och bildspelet inleds.
Tryck på valfri knapp för att avbryta bildspelet.
Tryck ned avtryckaren eller Q-knappen, skjut 
huvudströmbrytaren till | 
(förhandsgranskning) eller vrid 
funktionsväljaren för att ändra 
inspelningsfunktion.
Ställ in visningstiden för bildspel i menyn [Q Uppspelning] eller start bildspelet från 
menyn [Q Uppspelning]. (s.161)
Start
Start
Start