Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
70
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Anslutning av kameran till videoapparat
Med videokabeln kan man spela upp bilder på en TV-apparat och andra apparater som har 
videoingång. Kontrollera att både TV:n och kameran är avstängda innan kabeln ansluts.
1
Val av videoformat (s.168)
1
Anslut videokabeln till USB-/videoingången på kameran.
2
Anslut andra änden av videokabeln till bildingången på TV:n.
3
Sätt på TV-apparaten och kameran.
• Om kameran ska använda kontinuerligt en längre tid, rekommenderas användning av 
nätadapter (extra tillbehör). (s.28)
• Titta i bruksanvisningen till apparaten om den har flera IN-kontakter 
(t.ex. TV-apparater) och välj den kontakt som du kopplat kameran till.