Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
71
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Bildbehandling med filter
Tagna bilder kan redigeras med digitala filter. Redigerade bilder sparas under annat namn.
Digitalfilter
1
Tryck på {-knappen i 
uppspelningsläge.
Fn-menyn visas.
• RAW-bilder kan inte behandlas med digitalfilter.
• Ställ in digitalfilter från menyn [Q Uppspelning].
B&W
Omvandlar bilden till svartvitt.
Sepia
Ge foton en lite gammaldags prägel genom att omvandla dem till sepiafärg.
Soft
Skapa en mjuk bild genom att lätt tona ned hela bilden. Välj mellan tre nivåer.
Slim
Ändra bildernas horisontella och vertikal förhållande. Justera höjd och bredd upp 
till två ggr den ursprungliga storleken.
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå