Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
72
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
2
Tryck på fyrvägsknappen (4).
Skärmen för val av filter visas.
3
Välj bild med fyrvägsknappen (45).
4
Välj filter med fyrvägsknappen (23).
Välj ett filter och se dess effekt på bilden. Fortsätt till steg 6 om du valt [S&V] eller 
[Sepia].
5
Justera förvrängningen med e-
ratten om du valt ett 
förvrängningsfilter.
Vrid moturs för att få en bredare bild och 
medurs för att göra den smalare om du valt 
förvrängningsfiltret. Välj mjukhet i tre nivår om 
du valt soft-filtret.
Välj bild med fyrvägsknappen (45). Bilden 
visas med inställd förvrängning eller mjukhet.
6
Tryck på 4-knappen.
Spara-skärmen visas.
7
Välj [Spara som] med 
fyrvägsknappen (
2).
8
Tryck på 4-knappen.
Den filtrerade bilden sparas under ett annat namn.
OK
OK
OK
OK
S/V
S/V
S/V
OK
OK
OK
OK
Slim
Slim
Slim
OK
OK
OK
OK
Spara Som
Annullera
Annullera
Spara Bild som
Spara Bild som
Ny Bildfil
Ny Bildfil
Annullera
Spara Bild som
Ny Bildfil