Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
73
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Radering av bilder
Man kan radera en bild i taget.
1
Tryck på Q-knappen och välj 
med fyrvägsknappen (
45) den 
bild som ska raderas.
2
Tryck på i-knappen.
Bilden Radera visas.
3
Markera [Delete] (Radera) med 
fyrvägsknappen (
2).
4
Tryck på 4-knappen.
Bilden raderas.
Radering av enstaka bild
• Raderade bilder kan inte återställas.
• Låsta bilder kan inte raderas.
100-0046
100-0046
100-0046
Radera
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
OK
Annullera
Annullera
Alla bilder
Alla bilder
Annullera
Alla bilder