Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
74
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Alla sparade bilder kan raderas samtidigt.
1
Tryck på Q-knappen.
2
Tryck två gånger på i-knappen.
Bilden Radera allt visas.
3
Tryck på fyrvägsknappen (2) för 
att markera [Radera alla] och tryck 
på 
4-knappen.
Alla bilder raderas.
Radering av alla bilder
• Raderade bilder kan inte återställas.
• Låsta bilder kan inte raderas.
OK
OK
OK
OK
Annullera
Annullera
Radera alla bilder
Radera alla bilder
på minneskortet?
 minneskortet?
Radera alla
Annullera
Radera alla bilder
på minneskortet?