Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
75
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Flera bilder kan raderas samtidigt från niobildersvisning.
1
Tryck på Q-knappen.
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
2
Vrid e-ratten åt vänster (mot f).
Nio tumnagelbilder visas.
Radering av valda bilder
(vid niobildersvisning)
• Raderade bilder kan inte återställas.
• Låsta bilder kan inte raderas.
• Endast filer i samma mapp kan markeras på samma gång.
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
Välj & Radera