Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
76
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Tryck på i-knappen.
9
 visas ovanför bilderna.
4
Använd fyrvägsknappen 
(
2345) för att flytta till de bilder 
som ska raderas och tryck på 
4-
knappen.
Bilden markeras och O visas.
Tryck på {-knappen för att markera alla 
bilder. (Markering av bilder kan ta en stund 
beroende på antalet bilder.)
5
Tryck på i-knappen.
Bilden där du bekräftar raderingen visas.
6
Välj [Markera&Radera] med 
fyrvägsknappen (
2).
7
Tryck på 4-knappen.
Markerade bilder raderas.
OK
Radera
Välj & Radera
OK
OK
OK
OK
Annullera
Annullera
Alla valda bilder
Alla valda bilder
är raderade
r raderade
Annullera
Alla valda bilder
är raderade