Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
77
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Bilder kan skyddas mot oavsiktlig radering.
1
Tryck på Q-knappen och välj en 
bild med fyrvägsknappen (
45).
Senast inspelade bild (bilden med det högsta 
filnumret) visas på LCD-skärmen.
2
Tryck på Z-knappen.
Bilden Skydd visas.
3
Markera [Protect] (Lås) med 
fyrvägsknappen 
2.
4
Tryck på 4-knappen.
Markerad bild låses.
Låsa bilder mot radering (lås)
Om SD-minneskortet formateras, raderas även låsta bilder.
• Välj [Lås upp] i steg 3 för att annullera skyddsinställningen.
• Symbolen Y visas vid uppspelning av låsta bilder. (s.19)
100-0046
100-0046
100-0046
Bildskydd
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
OK
Ta bort Skydd
Ta bort Skydd
Skriv ut alla
Skriv ut alla
Ta bort Skydd
Skriv ut alla