Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
6
Funktionsreferens
107
Inställning av antalet pixlar och kvalitetsnivå.................................................... 108
Inställning av bildton ...................................................................................... 108
Inställning av antal pixlar ............................................................................... 109
Inställning av kvalitetsnivå ............................................................................. 110
Inställning av mättnad/skärpakontrast ........................................................... 111
Inställning av vitbalans................................................................................... 112
Inställning av känslighet................................................................................. 115
Inställning av färgrymd................................................................................... 117
Skärpeinställning.................................................................................................. 118
Autofokus....................................................................................................... 118
Ställa in Fokusområde ................................................................................... 121
Ställa in AF-funktion....................................................................................... 122
Fixering av fokus (Fokuslås).......................................................................... 123
Manuell justering av skärpeinställning (manuell skärpeinställning) ............... 125
Inställning av exponering .................................................................................... 127
Effekt av bländare och slutartid ..................................................................... 127
Val av mätmetod............................................................................................ 130
Ändring av exponeringsfunktion .................................................................... 132
Inställning av exponeringen ........................................................................... 141
Ändring av exponering och fotografering 
(automatisk alternativexponering).................................................................. 143
Den inbyggda blixten ........................................................................................... 146
Kompenserande blixteffekt ............................................................................ 146
Fotograferingen under blixtladdning .............................................................. 147
Blixtkaraktäristik i varje exponeringsfunktion ................................................. 147
Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda blixten .................... 149
DA-, D FA-, FA J-, FA- och F-objektivs kompatibilitet med 
den inbyggda blixten...................................................................................... 151
Fristående blixt (extra tillbehör) ..................................................................... 153
Inställningar under uppspelning ......................................................................... 160
Ändring av uppspelningsmetod  .................................................................... 160
Överexponeringsvarning................................................................................ 160
Inställning av visningsintervall för bildspel ..................................................... 161
Kamerainställningar ............................................................................................. 162
Formatering av SD-minneskort...................................................................... 162
På- och avslagning av ljudsignal ................................................................... 163
Ändring av datum, klockslag och visningssätt ............................................... 163
Inställning av tidzon ....................................................................................... 164
Inställning av språk ........................................................................................ 167
Turning the Guide Display On and Off........................................................... 167
Inställning av LCD-skärmens ljusstyrka......................................................... 168
Val av videoformat ......................................................................................... 168
Inställning av automatisk avstängning ........................................................... 169
Nollställning av filnummer.............................................................................. 169
Inställning av direktgranskning ...................................................................... 170