Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
78
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Tryck på Q-knappen.
2
Tryck två gånger på Z-knappen.
Lås alla bilder-skärmen visas.
3
Tryck på fyrvägsknappen (2) för 
att välja [Lås] och sedan på 
4-
knappen.
Alla bilder som sparats på SD-kortet är låsta.
Låsning av alla bilder
Välj [Lås upp] i steg 3 för att annullera skyddet för alla bilder.
OK
OK
OK
OK
Bildskydd
Ta bort Skydd
Ta bort Skydd
Skydda alla bilder
Skydda alla bilder
Ta bort Skydd
Skydda alla bilder