Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
79
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
Utskriftsinställningar (DPOF)
Vanliga foton kan beställas genom att lämna CD-minneskortet med inspelade bilder till ett 
fotolabb.
Med DPOF-inställningarna (Digital Print Order Format) kan man ange antal kopior och om 
datum ska fällas in.
Ställ in följande för varje bild.
1
Tryck på Q-knappen och markera en bild med fyrvägsknappen 
(
45).
2
Tryck på {-knappen.
Fn-menyn visas.
3
Tryck på fyrvägsknappen (2).
Bilden DPOF visas.
Om DPOF-inställningar redan gjorts för en 
bild, visas föregående antal kopior och 
datuminställningen (O (på) eller P (av)).
DPOF-inställningar kan inte användas för RAW-bilder.
Skriva ut enstaka bilder
Kopior
Välj antal kopior. Upp till 99 kopior kan skrivas ut.
Datum
Ange om datum ska fällas in på bilden eller inte.
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå
00
Kopior
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
OK
Skriv ut alla
Skriv ut alla
Datum
Datum
Skriv ut alla
Datum